Opties:
Sorteer op:

Aantal per pagina:

van den Berg omnibus1 geschreven door Berg Philipp van den - hetboekenplankje.nl
Titel: van den Berg omnibus1
Schrijver: Berg Philipp van den
Categorie: Thriller
Prijs: € 4.00
   
Beschrijving:
Het Sixtijnse geheim

Tijdens restauratiewerkzaamheden aan de Sixtijnse kapel komt een inscriptie aan het licht.
Een geheimzinnige code die de Vaticaanse gemoederen ernstig verontrust.
Waarom heeft Michelangelo dit raadsel in zijn fresco's verwerkt?

'En de geheimzinnige inscriptie?' vroeg Jellinek nieuwsgierig.
Fedrizzi, de restaurateur, antwoordde: 'De inscriptie moet vanaf het begin al gepland zijn, alleen al om technische redenen, vanwege de verdeling van de letters over de gehele lengte. En zoals ik elders al toegelicht heb, kunnen we er ook zeker van zijn dat de inscriptie geen latere toevoeging is aangezien de gebruikte verf dezelfde samenstelling heeft als die van de fresco's.'
Jellinek staarde getroffen naar de grond. 'Dus Michelangelo was vanaf het begin al van plan een geheim aan de Sixtijnse kapel toe te vertrouwen. Ik bedoel, de inscriptie is niet ontstaan door een plotselinge woede-uitbarsting of een toevallige stemming.'
'Nee,' antwoordde Fedrizzi, 'mijn bevindingen bewijzen juist het tegendeel.'

Een merkwaardige ontdekking bij de restauratie van de Sixtijnse kapel verontrust de gemoederen: een aantal afbeeldingen is van lettercodes voorzien, waarvan in eerste instantie de betekenis onduidelijk is. Maar al gauw lijken ze te verwijzen naar een oeroude samenzwering, die zijn schaduw zelfs nog over het heden werpt.
Tijdens zijn speurtocht naar een verklaring stuit kardinaal Jellinek in de geheime archieven van het Vaticaan op een document met een vernietigend geheim dat de leer van de katholieke kerk op zijn grondvesten doet trillen. Hebben we hier te maken met een late wraakoefening van Michelangelo ten opzichte van Gods vertegenwoordiger op aarde?

Het Sixtijnse geheim is een historische thriller waarin, na Leonardo's geheim in De Da Vinci Code, nu ook Michelangelo's raadsel opgelost wordt.


Het Golgotha-Dossier

'Gregor, heb je je eigenlijk wel eens afgevraagd waarom Arno Schlesinger juist in Turijn was?'
Gropius keek Francesca lang aan. 'Om Luciano de Luca, denk ik, en omdat zijn instituut een goede naam heeft!'
Francesca schudde haar hoofd. 'In Europa zijn veel meer instituten die gespecialiseerd zijn in het maken van dit soort analyses. Dat kan niet de reden zijn geweest. En wat De Luca betreft...'
Gropius viel haar in de rede: 'Ik weet echt niet waar je op doelt.' 'Dat zal ik je vertellen. In Turijn wordt het enige tastbare object bewaard dat, als je dat wilt geloven, in een directe relatie staat met Jezus...'
Als de 46-jarige Arnold Schlesinger een levertransplantatie ondergaat, is dat voor professor Gregor Gropius, hoofdchirurg in het ziekenhuis van de Goetheuniversiteit te München, eigenlijk een routine-operatie. Maar als kort daarna de patiënt sterft en aan het licht komt dat het donororgaan vergiftigd was, wordt al gauw duidelijk dat er opzet in het spel is. Maar tegen wie is deze daad gericht? Tegen de patiënt of tegen de chirurg?
Gropius wordt direct uit zijn functie ontheven. Een grootscheeps onderzoek wordt gestart en de zaak blijkt groter dan verwacht. Al snel buigen geheime diensten aan beide zijden van de Atlantische Oceaan zich over gecodeerde berichten van een internationale organisatie die letterlijk over lijken gaat. De orgaanmaffia? Hoe dan ook, dit spoor levert geen bevredigende resultaten op.
In zijn vertwijfeling besluit Gropius een eigen onderzoek te starten. Ook zijn onderzoek naar de orgaanmaffia levert niets op, totdat hij tot de ontdekking komt dat het gevaar wel eens uit een heel andere hoek zou kunnen komen. En dat de reden gezocht moet worden in de activiteiten van zijn patiënt, een archeoloog die opgravingen deed in het Heilige Land en die op het punt stond een sensationeel dossier openbaar te maken...
Het Golgotha-dossier is opnieuw een adembenemende thriller van de auteur van Het Sixtijnse geheim en Het geheim van de Madonna.

Het geheim van de Madonna

Na het lezen van Dante Alighieri's Goddelijke komedie pleegt een Amerikaanse professor een aanslag met zoutzuur op het schilderij Madonna in de rozenhaag van Leonardo da Vinci.
Ongeveer tegelijkertijd raakt Anne von Sydlitz, de weduwe van een kunsthandelaar, verzeild in een mysterieuze geschiedenis rond een Koptisch perkament, waarop een vreemde naam staat geschreven. Wie gaat hierachter schuil?

Al snel komt Anne tot de ontdekking dat velen grote sommen geld voor het perkament op tafel willen leggen. Naspeuringen voeren naar Frankrijk en Amerika en naar een afgelegen klooster aan de voet van de Olympos in Griekenland, waar een elitaire sekte actief is. Maar steeds als Anne denkt dat de oplossing nabij is, stuit ze weer op die geheimzinnige naam Barrabas. Wie verschuilt zich achter deze naam? En wat wisten Dante, Leonardo da Vinci en Shakespeare van hem?

Klik op het plaatje om hem te vergroten.
van den Berg omnibus1 - Voorkant

De winkelwagen is leeg!